Seachtain na Gaeilge: Ceardlanna, Caife, Comhrá!

Image
Seachtain na Gaeilge: Ceardlanna, Caife, Comhrá

Bain Triail As! 

Seachtain na Gaeilge atá ann! Seo an t-am éirí gafa le cúrsaí Gaeilge i Fighting Words, go háirithe muna bhfuil a leithéid déanta cheana agat.

Más mian leat éirí gníomhach as Gaeilge nó fiú eolas a lorg, tá gach fáilte romhat. Tá flúirse ceardlanna éagsúla ar bun i rith na coicíse seo, agus tá am ann fós freastal ar cheann nó dhó. Ná bíodh drogall ort dul i dteagmháil má tá aon cheist agat. 

Give it a Go!

It’s Seachtain na Gaeilge! This is the time to get involved in the goings-on in Irish at Fighting Words, especially if you haven’t done something like this before. If you would like to participate in activities in Irish or even get more information, you are extremely welcome to do so. There are plenty of different workshops yet to happen this week, so there’s still time to come along to one or two. Don’t hesitate to get in touch if you have any questions.

 


1, 2, SPRAOI:

Ar Dé Máirt an 12ú lá, beidh an chéad ceardlann mar chuid de thionscadal 1, 2, SPRAOI againn i gCearnóg Behan. Is tionscadal é seo atá bunaithe ar dul i ngleic le mata ar bhealach spraíúil agus trí scileanna scéalaíochta agus cruithaitheachta a úsáid. Mairfidh an cheardlann dhá uair an chloig mar is gnáth, agus beidh sé cosúil leis an ngháthfhoirm bunscoile, ach suite i ndomhan matamataice!

1, 2, SPRAOI:

On Tuesday 12th March, we will have our first workshop of the project 1, 2, SPRAOI in Behan Square. This is a project based on approaching maths in a way that’s both fun and uses creative and storytelling skills. The workshop will run for the standard time of two hours, and will be similar in format to the classic primary workshop, but based in a mathematical world!


Ceardlanna:

Ansin Dé Céadaoin an 13ú beidh dhá cheardlann ar siúl i gCill Dara, i nGaelscoil Mhic Aodha. 

Déardaoin an 14ú beidh ceardlann dá-theangach againn i gCearnóg Behan. Beidh sé seo as Béarla agus as Gaeilge, mar sin beidh sé oiriúnach do gach leibhéal Gaeilge.

Workshops:

Wednesday 13th we will have two workshops in Kildare, located in Gaelscoil Mhic Aodha. 

Thursday 14th we will have a bilingual primary workshop in Behan Square, which will be suitable for all levels of Irish.


Caife & Comhrá:

Dé hAoine an 15ú beidh ceardlann bunscoile againn i gCearnóg Behan, agus ina dhiaidh ag a 1 a chlog, beidh seisiún Caife & Comhrá againn do mheantóirí. Seo seans teacht chuig ceardlann agus bheith páirteach trí mheán na Gaeilge, chomh maith le  bualadh le meantóirí eile le Gaeilge freisin! Ní gá freastal ar an dá ceann, ach tá fáilte romhat páirt a ghlacadh in aon slí gur féidir leat don lá deiridh do Sheachtain na Gaeilge! 

Friday 15th we will have a primary workshop in Behan Square, and afterwards at 1pm we will have a session of Caife & Comhrá, or Coffee & Chats, for mentors.This is a way to attend a workshop and to participate in Irish as well as meeting other mentors with Irish as well! You don’t need to attend both, but you are encouraged to join in any way you can for the last day of Seachtain na Gaeilge.


Tuilleadh eolais

Más mian leat bheith páirteach, is féidir síniú suas ar an bhféilire, nó téidh i dteagmháil le seirce@fightingwords.ie

Is you would like to get involved you can sign up on the calendar, or get in touch with seirce@fightingwords.ie