GAEILGE


Fáilte chuig Fighting Words na Gaeilge. Cuireann muid ceardlanna scríbhneoireacht chruthaitheach ar fáil saor in aisce do pháistí bunscoile, do dhaltaí meánscoile agus do ghrúpaí pobail eile. Déantar an obair seo le cabhair ó fhoireann de dhaoine deonacha agus bíonn an-spraoi againn!

Tá míle fáilte romhat úsáid a bhaint as na háiseanna atá ar an leathanach seo má theastaíonn uait an tsamhlaíocht a chur ag obair!

Más mian leat ceardlann a chur in áirithe nó má tá aon cheist agat, bí i dteagmháil le Bríd-Treasa ag bridtreasa@fightingwords.ie

Bí Ag Scríobh in Éineacht le Máire Treasa!

  Bí ag scríobh in éineacht le Máire Treasa ó Fighting Words.

  Foghlaim céard a theastaíonn le scéal a chur le chéile.

  An bhfuil smaointe ag teastáil uait? Bain triail as an
  ‘Story Starter’ as
 Gaeilge!

  Nuair atá tú réidh, is féidir leat do scéal a sheoladh chugainn!  

  Conas a sheolfaidh mé mo scéal chugaibh?

  Dóibh siúd atá idir 6-12 bliain d'aois... chun scéalta, pictiúir, dánta, amhráin, greannáin nó drámaí a roinnt linn, iarr ar do thuismitheoir/do chaomhnóir iad a sheoladh     chugainn ag info@fightingwords.ie leis an bhfocal Scéal i líne an ábhair!

  • Seol do chéad ainm, d'aois agus an contae ar as thú má theastaíonn uait go mbeidh siad le feiceáil agus foilseoidh muide do scéal ar líne.​

  • Is féidir le hiarratais a bheith clóscríofa i ríomhphost nó is féidir grianghraf a sheoladh de scéal atá scríofa le lámh.​

  • Fáiltímid roimh scéalta i mBéarla nó i nGaeilge.​

  • Is féidir aon smaointe breise atá agat a chur san áireamh.​

  • Is breá linn scéalta scríofa a fheiceáil chomh maith le léaráidí, greannáin, dánta... bealach ar bith gur maith leat scéal a insint - tá sé go breá!

Leideanna Scríbhneoireachta
 

Céard a chónaíonn i do shamhlaíocht?

Inis Scéal Faoi Ainmhí Dúinn - Fíor-Ainmhí nó Ainmhí Samhailteach!

Tá Fighting Words ag iarraidh ar údair óga aois 7-12 bliain scéalta faoi ainmhithe a sheoladh chugainn. Is ceiliúradh ar chruthaitheacht é seo agus foilseofar GACH scéal ar shuíomh idirlín Fighting Words. Freisin, déanfaidh an fhoireann dheonach atá againn beochain bunaithe ar  chuid de na scéalta!

Scríobh Script

Nuair a bhí mise i mo dhalta bunscoile ag tús na seascaidí b’ionann scríbhneoireacht chruthaitheach agus aiste as Béarla agus aiste as Gaeilge a scríobh chuile dheireadh seachtaine. Níor tugadh aon treoir agus bhí béim curtha ar litriú agus ar ghramadach cruinn-ní mórán airde a tugadh ar shamhlaíocht ná ar smaointe neamhghnách!!!