Club Cleite

Image
Club Cleite

Club Cleite 

Tá áthas orainn a fhógairt go mbeimid ag cur tús le Club Cleite go luath, sin Write Club as Gaeilge!

Beidh sé ar siúl ar feadh 6 seachtainí ón 20ú Aibreáin–25ú Bealtaine 2023. Beidh an Club oscailte do dhéagóirí idir 13-18 bliain d’aois. Is seisiún seachtainiúil uair an chloig a bheidh ann a thosóidh ag a 5 tráthnóna gach Déardaoin, agus ansin a tharlóidh uair sa mhí i rith saoire an tsamhraidh. 

Díreoidh na seisiúin ar am agus spás a chur ar fáil le scríbhneoireacht a dhéanamh, chomh maith le treoir agus aiseolas pearsanaithe a fháil. Beidh nodanna agus cleachtaí sna seisiúin, chomh maith le cluichí agus comhrá. Tá sé oscailte d’aon duine le suim acu sa scríbhneoireacht, ó dhaoine a bhfuil rud éigin foilsithe acu cheanna nó daoine atá díreach ag bualadh faoi!


Image
Teens writing

Sonraí Eile

Beidh baill ‘Club Cleite’ in ann scríobh in aon seánra, idir fhilíocht, gearrscéalta, obair ar úrscéal, ficsean grafach, drámaí, script scannáin, agus gach uile sort scriobláil eile!

Beidh an club oscailte don oileán ar fad, agus molaimid do dhaoine óga ó gach contae síniú suas. Is seans a bheith ann bualadh le scríbhneoirí óga eile timpeall na tíre, chomh maith le treoir agus tacaíocht a fháil ónar meantóirí scríbhneoireachta.

Chun síniú suas nó spéis a léiriú!


Image
Student with page

Club Cleite - Coming This April!

It's Write Club as Gaeilge!

It will run for 6 weeks from 20th April–25th May 2023, and will be available for teenagers aged 13-18. It will be a weekly one-hour session which will run from 5pm every Thursday, and then move to once a month over the summer holidays. 

The sessions will focus on providing the time and space to write, along with guidance and personalised feedback. The sessions will involve prompts and exercise, as well as games and chats. It’s open to anyone with an interest in writing, whether you have had something published before or are dipping your toe in the water!


Members of Club Cleite will be able to write in any genre, whether it's poetry, short stories, working on a novel, graphic fiction, plays, screenplays, and all and any scribbling in between!

The club will be island-wide, and young people from all counties are encouraged to sign up. It will be a chance to meet other young writers around the country as well as to share advice and experiences with our writing mentors. 

To sign up or express interest, click on the link below!


Related News and Links