Club Cleite: Foirm Chlárúcháin

Sonraí an Rannpháirtí. Úsáid foirm amháin do gach rannpháirtí.
Tabhair an seoladh ríomhphoist a bheidh in úsáid chun doiciméid agus grainghraif a sheoladh roimh agus/nó i rith na ceardlainne. Seolfar ábhar ó sheoladh ríomhphoist cláraithe Fighting Words. 
Cúram Speisialta
An bhfuil aon chúram speisialta ag teastáil ó do pháiste nó riachtanais bhreise nó fadhbanna sláinte acu ar cheart dúinn a bheith ar an eolas faoi?
Tráthnónta Déardaoin, gheobhaidh baill 'Club Cleite' cuireadh chuig cruinniú ar Zoom chun obair a roinnt, cleachtaí scríbhneoireachta beo a dhéanamh agus bualadh le meantóirí Fighting Words. Tré an fhoirm seo a chur isteach, tá cead á thabhairt agat do do pháiste bheith páirteach sna seisiúin Zoom seo.