Claochlú - Cúrsa Scriptscríbhneoireachta do dhéagóirí i gcomhar le Stiúideo Cuan!

Image
Léiriú de chuid Stiúideo Cuan i gcomhar le Fighting Words

Léiriú de chuid Stiúideo Cuan i gcomhar le Fighting Words!

Is cúrsa scríbhneoireachta 10 seachtainí é Claochlú a thabharfas deis do dhéagóirí 14-17 le Gaeilge a ngearrscannán féin a fhorbairt agus a scríobh. Is é an scríbhneoir agus drámadóir Darach Mac Con Iomaire a bheas i mbun an chúrsa agus díreofar ar gach gné den script-scríbhneoireacht lena linn.

Tá an cúrsa Claochlú á reachtáil ag Stiúideo Cuan i gcomhar le Fighting Words agus is iad Bríd Treasa Ní Ghaoithín agus Mali Ní Chlochartaigh a bheas i mbun meantóireachta ar an gcúrsa le tacú leis na scríbhneoirí óga agus iad ag cruthú ábhar gearrscannáin as an nua.

Cúrsa spreagúil é Claochlú agus béim mhór ar shamhlaíocht a ghinniúint chun carachtair nua a forbairt a dtiocfaidh claochlú iomlán orthu i rith an scéil. Cuirfear oiliúint ar fáil do na daoine óga i gceird iomlán na scriptscríbhneoireachta - cruthú coimhlinte, aistear an charachtair, an struchtúr 3 ghníomh agus tábhacht an dileama i saol an charachtair.

Beidh aoi-chainteoirí ó earnáil na scannánaíochta ag déanamh ceardlanna leis an ngrúpa déagóirí le linn an chúrsa agus beidh deiseanna freastal ar scannáin agus ar dhrámaí nua chomh maith.

Aidhm an chúrsa seo ná déagóirí a chumasú le scéalta nua a chruthú.

Cúrsa seachtainiúil é Claochlú a bheas ar bun gach Déardaoin ó 5.30pm – 7.30pm i Stiúideo Cuan ar An Spidéal, Co na Gaillimhe ag tosú ar an Déardaoin 06 Deireadh Fómhair go dtí Déardaoin 15 Nollaig 2022.

Tuilleadh eolais le fáil ó Bhríd Treasa Ní Ghaoithín ag 087 9166297 nó bridtreasa@fightingwords.ie


Níl aon chostas ar an gcúrsa – ach tá sé riachtanach go mbeifí i láthair i gcomhair gach seisiún.

spásanna teoranta ar an gcúrsa agus moltar dóibh siúd ar spéis leo freastal ar an gcúrsa an fhoirm léirithe spéise a chur chugainn roimh 5pm Déardaoin 22 Meán Fómhair.

Image
Logos