Foirm Iarratais Claochlú Cúrsa Scriptscríbhneoireachta le Darach Mac Con Iomaire

Beidh an cúrsa seo ar bun i Stiúideo Cuan, An Spidéal, Co na Gaillimhe H91FT67 gach Máirt ó 17.30-19.30 ag tosú ar an 11 Deireadh Fómhair - 13 Nollaig?

Fón: 087 9166297
R-Phost: bridtreasa@fightingwords.ie

NÓTAÍ:
  • Is cúrsa 10 seachtainí atá anseo.
  • Níl aon chostas ar an gcúrsa ACH tá sé RIACHTANACH go mbeadh gach rannpháirtí i láthair ag GACH seisiún.
  • Beidh an cúrsa ar bun gach Déardaoin ó 1730 – 1930 i Stiúideo Cuan sa Spidéal, H91FT67 ón 06/10/22 go dtí 15/12/22
  • Úsáid foirm amháin do gach déagóir (má tá níos mó ná déagóir amháin sa teaghlach ag iarraidh a bheith páirteach).
  • Ó tharla éileamh mór ar áiteanna, ní mór do na rannpháirtithe a bheith idir na haoiseanna cuí, i.e. idir 14 agus 17 bliain d’aois.
  • Sa chás is go bhfuil níos mó éilimh ar an gcúrsa ná mar atá spásanna, roghnófar na hiarrathóirí rathúla go randamach.
  • Is í an Ghaeilge teanga oibre an chúrsa agus ní mór d’iarrathóirí Gaeilge a bheith ar a dtoil acu le bheith páirteach.
Sonraí an Rannpháirtí
Roghnach
TÁBHACHTACH
Tabhair an seoladh ríomhphoist ar mian leat ábhar an champa a sheoladh chuige. Seolfar an t-ábhar ó sheoladh ríomhphoist cláraithe Fighting Words.
Cúram Speisialta
An bhfuil aon chúram speisialta ag teastáil ó do pháiste nó riachtanais bhreise nó fadhbanna sláinte acu ar cheart dúinn a bheith ar an eolas faoi?
Foilsiú an tSaothair
Foilsíonn Fighting Words agus Stiúideo Cuan saothar ó gach rannpháirtí nó grúpa rannpháirtithe lena gcruthaitheacht agus a ngaisce a cheiliúradh.
Is leis na húdair cóipcheart a saothar ón chúrsa Claochlú /Stiúideo Cuan/Fighting Words agus cead tugtha do Stiúideo Cuan / Fighting Words an obair chruthaíoch a úsáid in aon cheann dá gcuid foilseachán, in ábhar bolscolaireachta agus láithreáin gréasáin.

Grianghraif/Scannánaíocht.
  • Tógann muid pictiúir do na rannpháirtithe i mbun oibre le cur ar ár láithreán gréasáin, na meáin shóisialta agus ábhar eile bolscaireachta faoinár gcuid oibre. Cuirfear gach rannpháirtí san áireamh. Tabhair faoi deara gur riachtanas é seo le bheith páirteach agus nach bhfuil sé roghnach.
Téarmaí agus Coinníollacha