Campa Scríbhneoireachta as Gaeilge!

Image
irish poster resize

Fuascail do chuid cruthaitheachta agus cuir aithne ar scríbhneoirí óga eile!

Tá ríméad ar Fighting Words Chonamara agus ar Bhord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin a fhógairt go mbeidh Campa Samhraidh sa Scríbhneoireacht Chruthaitheach do dhéagóirí á thairiscint againn faoin scéim Comhpháirtíochtaí Áitiúla Óige Ildánach (CAOI). 

Beidh an campa ar siúl ar Zúm agus díreofar ar ghnéith éagsúil den scríbhneoireacht gach tráthnóna Máirt ar feadh tréimhse sé seachtaine agus fáilteofar roimh iarrthóirí idir 13-17 bliain d'aois. 

Is trí Ghaeilge ar fad a bheidh an campa. 


Eolas faoin gCampa Scríbhneoireachta

Ag tosú: Dé Máirt, 31 Bealtaine | Am: 5in-6.30in

Tá na spásanna teoranta agus tairgfear iad trí chóras crannchuir. 

Tá cead tuismitheora/caomhnóra ag teastáil.

Cuirfear rannpháirtithe rathúla ar an eolas roimh 28 Bealtaine.