Foirm Iarratais Champa Samhraidh Scríbhneoireachta Ficsin

Foirm Iarratais do Champaí Samhraidh
Ionad Cultúrtha an Phiarsaigh, Ros Muc,Conamara H91 DW9A
Fón: 087 9166297
R-phost: bridtreasa@fightingwords.ie

NÓTAÍ:
  • Is clár samhraidh 6 seachtaine é seo ina gcasfaidh na rannpháirtithe le chéile ar Zúm gach tráthnóna Dé Máirt ón 5.00-6.30pm.
  • Úsáid foirm amháin do gach páiste sa chás go mbeidh níos mó ná páiste amháin sa teaghlach ag glacadh páirte, i.e. Déan iarratas as féin do gach páiste
  • Ó tharla éileamh mór ar áiteanna, ní mór do na rannpháirtithe a bheith idir na haoiseanna cuí, i.e. idir 13 agus 17 bliain d’aois.
Sonraí an Rannpháirtí
Roghnach
TÁBHACHTACH
Tabhair an seoladh ríomhphoist ar mian leat ábhar an champa a sheoladh chuige. Seolfar an t-ábhar ó sheoladh ríomhphoist cláraithe Fighting Words.
Cúram Speisialta
An bhfuil aon chúram speisialta ag teastáil ó do pháiste nó riachtanais bhreise nó fadhbanna sláinte acu ar cheart dúinn a bheith ar an eolas faoi?
Foilsiú an tSaothair
Foilsíonn Fighting Words saothar ó gach rannpháirtí nó grúpa rannpháirtithe lena gcruthaitheacht agus a ngaisce a cheiliúradh.
Is leis na húdair cóipcheart shaothar Fighting Words agus cead tugtha do Fighting Words an obair chruthaíoch a úsáid in aon cheann dá gcuid foilseachán, in ábhar bolscolaireachta agus láithreáin gréasáin.

Grianghraif/Scannánaíocht.
  • Tógann muid pictiúir do na rannpháirtithe i mbun oibre le cur ar ár láithreán gréasáin, na meáin shóisialta agus ábhar eile bolscaireachta faoinár gcuid oibre. Cuirfear gach rannpháirtí san áireamh. Tabhair faoi deara gur riachtanas é seo le bheith páirteach agus nach bhfuil sé roghnach.

Téarmaí agus Coinníollacha