After School Stories

Do you have a story you want to share with us? We would love to put it here on our website and make you a published author!

What are After School Stories?

At Fighting Words, if you're between the ages of 6 and 12, we encourage you to be creative and use your imagination both inside and outside of our school workshops.

We provide a showcase for young imaginations from all over Ireland. For school groups, we publish work as School Stories. If you have written a story yourself, we call them After School Stories!

Since March 2020, we have published After School Stories by young authors on our website and social media. All stories can be found in Stories and Creative Work, our imagination archive!


Image
kaola and giraffe

Send Us Your Story!

Guidelines for Authors (and their parents)

If you have a story that you have written outside of school time that you would like us to publish, send them to us! You can send us illustrations for your story too!

There are a few guidelines to follow and you'll need the permission of a parent or guardian.

Happy writing!

How To Submit:

 • All submissions must come from the email address of a parent or guardian. By submitting a story, parent/guardians grant permission for it to be published on the Fighting Words website and social media.

 • Include your first name, age and county if you want us to be able to credit you and we'll post your story online.

 • Written submissions must be typed - you can send it in and editable format like Microsoft Word or Google Docs or in an email. Please do NOT send PDFs. Illustrations can be sent as JPEGs.

 • We welcome stories in English and in Irish.

 • We accept stories of up to 500 words.

 • We love to see written stories, illustrations, comics, poems… any way you like to tell a story is good!

Chun an scéal a sheoladh:

 • Ní mór do na hiarratais ar fad teacht ó sheoladh ríomhphoist tuismitheora nó caomhnóra. Nuair a sheoltar scéal chugainn, ceadaíonn tuismitheoirí/caomhnóirí don scéal a bheith foilsithe ar láithreán gréasáin Fighting Words agus ar na meáin shóisialta.
 • Seol do chéad ainm, d'aois agus an contae ar as thú má theastaíonn uait go mbeidh siad le feiceáil agus foilseoidh muide do scéal ar líne.
 • Is féidir le hiarratais a bheith clóscríofa i ríomhphost nó is féidir grianghraf a sheoladh de scéal atá scríofa le lámh.
 • Fáiltímid roimh scéalta i mBéarla nó i nGaeilge.
 • Is féidir aon smaointe breise atá agat a chur san áireamh.
 • Is breá linn scéalta scríofa a fheiceáil chomh maith le léaráidí, greannáin, dánta... bealach ar bith gur maith leat scéal a insint - tá sé go breá!

Fighting Words reserves the right not to publish content that contravenes our Equal Opportunities and/or Child and Vulnerable Adult Protection Policy.


More Information and Links