Scéalta agus Dánta Nua

Image
FW Chonamara summer camp collection
Scéalta agus Dánta Nua

Údair: Éire Ní Fhaoláin, Chulainn Ó Faoláin, Sinéad O’Reilly, Aisling Ní Nuanáin, Niamh Masún, Stephen Rooney, Anú Nic Ruairí, Siobhán Ní Mhistéil, Caoimhe Ní Chuinn agus John Ward.

Dáta Foilsithe: Earrach 2023

Cur síos: Seo cnuasach gearr de scéalta agus de dhánta a scríobh grúpa déagóirí a tháinig le chéile uair sa tseachtain ar feadh sé seachtaine mar chuid de champa samhraidh a reáchtáladh i 2022. 

Scéalta agus Dánta: Comhthogra a bhí sa scéim phíolótach seo idir Fighting Words Chonamara agus Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin (GRETB).