1, 2, Spraoi!

Image
1, 2, Spraoi!

Teideal: 1, 2, Spraoi!

Údair: Daltaí Rang a 6 as Gaelscoil Bhaile Munna, Scoil Uí Ghramhnaigh
Ráth Chairn agus Rang a 5/ 6 as Scoil Náisiúnta Thír an Fhia.

Dáta Foilsithe: Meitheamh 2024 

Cur síos: Cnuasach scéalta matamaitice a shníonn coincheapa matamaitice le scéalaíocht shamhlaíoch atá sa leabhar seo. An éireoidh le Róbó agus JJ
deireadh a chur leis an mata? An mbeidh Colm Ciúb agus Saoirse an Sorcóir in ann cruth nua a aimsiú? Cé aige a bheidh an lá sa rása sráide —
Ronnie Fox, Dan Diesel nó Terry Crews?

Is comhthogra a bhí anseo idir Fighting Words, COGG agus an Roinn Matamaitice in Institiúd an Oideachais i DCU. Tagann sé le haidhmeanna
churaclam matamataice nua na bunscoile (DES, 2023), mar shampla feidhm a bhaint as modhanna teagaisc spraíúla. Thug COGG, Oifigí
Pleanála Teanga Co. na Mí agus Glór nan Gael, Cheantar na nOileán maoiniú flaithiúil don togra seo.

 

1, 2, Spraoi!