We Want Your Stories! Send Your Creative Writing to Fighting Words

Fighting Words is inviting children aged 6-12 to write and share their writing with us!

Have you written a story? Great! Ask your parent/guardian to send it to info@fightingwords.ie.

IMPORTANT: Please include the words Primary Story in the subject line.

Happy writing! 

Stuck for ideas? Use the Story Starter!

We have invented the Story-Starter, which we hope will spark your imagination and help you get started on a story. 

You can change anything you want in the story - you don't have to include all the ideas generated in the Story-Starter.

How To Submit:

 • All submissions must come from the email address of a parent or guardian. By submitting a story, parent/guardians grant permission for it to be published on the Fighting Words website and social media.

 • Include your first name, age and county if you want us to be able to credit you and we'll post your story online.

 • Written submissions must be typed - you can send it in and editable format like Microsoft Word or Google Docs or in an email. Please do NOT send PDFs. Illustrations can be sent as JPEGs.

 • We welcome stories in English and in Irish.

 • We accept stories of up to 500 words.

 • If you use the Story Starter, you can add in any extra ideas that you can come up with.

 • We love to see written stories, illustrations, comics, poems… any way you like to tell a story is good!

Scríbhneoirí Bunscoile (Aois 6-12): 'Story-Starter' Fighting Words

Chruthaigh muid an Story-Starter! Tá súil againn go spreagfaidh sé bhur samhlaíocht agus go gcabhróidh sé libh tús a chur le scéal. Is féidir pé rud gur mian leat a athrú sa scéal - ní gá gach smaoineamh ón Story-Starter a chur san áireamh.

Conas a sheolfaidh mé mo scéal chugaibh?

Nuair atá an scéal scríofa agat, iarr ar do thuismitheoir/do chaomhnóir é a sheoladh chuig info@fightingwords.ie. TÁBHACHTACH: Cuir na focail Scéal Bunscoile i líne an ábhair.

Bainigí súp as!

Chun an scéal a sheoladh:

 • Ní mór do na hiarratais ar fad teacht ó sheoladh ríomhphoist tuismitheora nó caomhnóra. Nuair a sheoltar scéal chugainn, ceadaíonn tuismitheoirí/caomhnóirí don scéal a bheith foilsithe ar láithreán gréasáin Fighting Words agus ar na meáin shóisialta.
 • Seol do chéad ainm, d'aois agus an contae ar as thú má theastaíonn uait go mbeidh siad le feiceáil agus foilseoidh muide do scéal ar líne.
 • Is féidir le hiarratais a bheith clóscríofa i ríomhphost nó is féidir grianghraf a sheoladh de scéal atá scríofa le lámh.
 • Fáiltímid roimh scéalta i mBéarla nó i nGaeilge.
 • Is féidir aon smaointe breise atá agat a chur san áireamh.
 • Is breá linn scéalta scríofa a fheiceáil chomh maith le léaráidí, greannáin, dánta... bealach ar bith gur maith leat scéal a insint - tá sé go breá!

Fighting Words reserves the right not to publish content that contravenes our Equal Opportunities and/or Child and Vulnerable Adult Protection Policy.

Fighting Words wishes to acknowledge the support of Creative Ireland for this programme