Scéalta agus Dánta Nua as Gaeilge

Image
FW Chonamara summer camp collection
Grianghraf le Stephen Rooney

 Scéalta agus Dánta Nua as Gaeilge!

Foilseachán nua ó Fighting Words Chonamara!

Bhí scéim phíolótach ar siúl idir Fighting Words Chonamara agus Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin (GRETB) anuraidh. An aidhm a bhí ann ná deis a thabhairt do dhaoine óga teacht le chéile le bheith ag scríobh go cruthaitheach trí Ghaeilge. Socraíodh campa samhraidh scríbhneoireachta sé seachtaine a rith ar líne.

D'fhreastal dáréag déagóir as chuile aird den tír ar an gcampa. Chruinnigh siad le chéile gach Máirt ar Zoom ar feadh uair go leith faoi stiúir Bhríd-Treasa Wyndham, Comhordaitheoir na gClár Gaeilge le Fighting Words agus na meantóirí deonacha eile. 


Image
Chonamara summer camp 2

D'fhreastal dáréag déagóir as chuile aird den tír ar an gcampa. Chruinnigh siad le chéile gach Máirt ar Zoom ar feadh uair go leith faoi stiúir Bhríd-Treasa Wyndham, Comhordaitheoir na gClár Gaeilge le Fighting Words agus na meantóirí deonacha eile. 

"Pléisiúr agus pribhléid a bhí ann a bheith ag obair leis an ngrúpa scríbhneoirí óga seo. Bhí téama difriúil againn chuile sheachtain agus bhí tascanna scríbhneoireachta le déanamh acu. Ba iontach go deo an méid samhlaíochta a tháinig ón ngrúpa. Tá mé an-ríméadach go bhfuil muid anois ag foilsiú sampla den obair a déanadh i rith na sé seachtaine sin," a dúirt Bríd-Treasa. 


"Bhí sé de phléisiúr agam ceardlann a chur ar fáil do ghrúpa daoine óga atá ag plé leis an scríbhneoireacht chruthaitheach i nGaeilge le Fighting Words" - Tadhg Mac Dhonnagáin

Bhí an scríbhneoir iomráiteach Tadhg Mac Dhonnagáin mar aoichainteoir sa chiúgiú seachtain. Thug sé a lán eolais do na scríbhneoirí óga agus bhí deis acu ceisteanna a chur air maidir lena chuid oibre agus a chur chuige. 

"Bhí sé de phléisiúr agam ceardlann a chur ar fáil do ghrúpa daoine óga atá ag plé leis an scríbhneoireacht chruthaitheach i nGaeilge le Fighting Words. Ba spreagúil, samhailteach an grúpa iad a bheith ag caint leo. Bhí mé an-tógtha leis an bhfócas a bhí acu, an paisean a bhí acu don scríbhneoireacht agus an fonn a bhí orthu éisteacht go hoscailte le smaointe nua. Molaim go hard an tionscadal Fighting Words atá ag cur go mór le saol na samhlaíochta i measc na hóige in Éirinn," arsa Tadhg.


Comhghairdeas!

Comhghairdeas leis na scríbhneoirí óga ar fad a bhí páirteach: Éire Ní Fhaoláin, Chulainn Ó Faoláin, Sinéad O’Reilly, Aisling Ní Nuanáin, Niamh Masún, Stephen Rooney, Anú Nic Ruairí, Siobhán Ní Mhistéil, Caoimhe Ní Chuinn agus John Ward.

Is féidir na píosaí a léamh!