FIGHTING WORDS CLOSURE /FIGHTING WORDS AG DÚNADH

With effect from 6pm on Thursday, 12 March 2020:

All workshops and events are cancelled until 20 April to protect the health of all students, volunteers and staff.

This situation will remain under review. The closure may be extended in line with government advice with regard to the Covid-19 situation in Ireland.

The closure applies to ALL programmes that are scheduled to take place both at Fighting Words locations AND off-site locations.

Ón 6 a chlog tráthnóna Déardaoin, 12 Márta 2020:

Tá gach ceardlann agus gach imeacht curtha ar ceal go dtí an 20 Aibreán d'fhonn sláinte ár ndaltaí, ár ndaoine deonacha agus ár bhfoireann a chosaint.

Coinneofar an cás seo faoi athbhreithniú. D'fhéadfaí fanacht dúnta níos faide ag brath ar chomhairle ón rialtas maidir le cás an Covid-19 in Éirinn.

Baineann an dúnadh seo le GACH imeacht atá beartaithe ag ionaid Fighting Words AGUS ag ionaid sheachtracha.

#writetoright