Fighting Words Chonamara

Cuireann Fighting Words Chonamara ceardlanna scríbhneoireacht chruthaitheach ar fáil do pháistí agus do dhaoine óga. Tá muid lonnaithe in Ionad Cultúrtha an Phiarsaigh i Ros Muc.

Image
Image
Ionad Cultúrtha an Phiarsaigh - Fighting Words Chonamara
Brid Treasa Wyndham

Fighting Words Chonamara
Comhordaitheoir: Bríd-Treasa Wyndham
Teagmháil: bridtreasa@fightingwords.ie

Is í Bríd-Treasa comhordaitheoir Fighting Words Chonamara. Cuireann sí ceardlanna do pháistí bunscoile agus do dhaltaí meánscoile Chonamara i dtoll a chéile in Ionad Cultúrtha an Phiarsaigh i Ros Muc. Cuireann sí ceardlanna ar fáil i nGaeilge d'ógánaigh ar fud na tíre freisin ar líne. Oibríonn Bríd-Treasa le buíon iontach d'oibrithe deonacha agus fáiltíonn sí i gcónaí roimh Ghaeilgeoirí gur suim leo a bheith mar chuid d'fhoireann Fighting Words Chonamara.

Is breá léi a bheith ag cur ceardlanna ar fáil trí Ghaeilge. Is é an focal is ansa léi ná rósamhach.