Timí an Frog le Dara

Aois. 10 Co. Chiarraí

Bhí frog óg ar an mbaile agus Timmí ab ainm dó. Bhíodh Timmí ag léimt timpeall  an bhaile. Bhí léim fhada ag Timmí. Bhí sé furist dó léimt thar abhainn nó trasna an bhóthair le dhá léim ach ní raibh léim ard aige. Theastaigh uaidh bheith ábalta léimt tharis claí nó geataí.

Chonaic Timmí leanaí i ngairdín lá agus iad ag léimt go hard sa spéir. Isteach leis chun féachaint i gceart. Bhí na leanaí ag leimt ar rud mór dubh le líon  timpeall air. Traimpilín! D’fhan sé go dtí gur imigh na leanaí isteach don dinnéar.

Ansan léim Timmí suas na céimeanna go ciúin agus isteach leis sa trampailín. Léim sé agus léim sé go dtí go raibh sé chomh hard leis an spéir. Bhéic sé amach le háthas ,“Yipeeee.”

D’ardaigh sé seo a chroí. Bhí léim ard anois aige.

Anois má théann tú amach roimh dhorchadas aon oíche, cífidh tú Timmí an frog ag léimt go hard sa spéir i traimpiliní leanaí an bhaile, agus é chomh, chomh sásta.

Animal Image: