Micí an Meantán Ghorm le Ben

Aois. 10 Co. Chiarraí

Bhí éan ann fadó. Meantán gorm a bhí ann. Bhí dhá chos aige is dhá chleite. Chónaigh sé i nead sa choill.

Micí ab ainm dó agus bhí sé ina chónaí lena chlann. Bhí Micí naoi mbliana d’aois.

Oíche stoirmeach amháin bhí Micí ina chodladh istigh sa nead. Dhúisigh Micí an  chéad lá eile in áit nár bhfaca sé riamh.

Thosaigh sé ag eitilt ach ní fhaca sé a thigh. Chuir sé ceist ar phortán cá raibh an nead. Chuaigh an t-éan an treo sin.

Nuair a tháinig sé abhaile tar éis dhal, dúirt a chlann go raibh siad chomh scanraithe nuair nach raibh sé ann ar maidin.

Dhein siad nead nua agus bhí siad sona sásta ag an deireadh.

Animal Image: