Ciara Cangarú Sa Spás le Hannah

Aois. 9 Co. Chiarraí

Bhí Ciara chun a bheith seacht mbliana ar a lá breithe.  Bhí an chóisir aici sa dufair. Dé hAoine a bhí a lá breithe. Bhí cead aici dul go dtí an abhainn chun buaileadh lena cairde, Dingó agus Pearóid. Bhíodar ag caint ar feadh tamaill nuair a chonac Ciara rud ait sa spéir. Rith agus d’eitil a cairde ar nós na gaoithe.

“Ó Mhuise,” arsa Ciara, “Déanfadsa é.”

Agus leis sin léim sí suas go hard sa spás agus cé a bhí thuas ná Lucy Luch.

“Ó a Mhuire Mháthair Dé!,” arsa an Luch. Léim Ciara ar an ngealach agus thosnaigh siad ag bruíon. Tar éis cúpla uair a chloig bhí buaite ag an Luch.

Dun dun dun!

Ach ansan i bpreab na súl d’ith Ciara é .

“Yum yum, císte mhór álainn a bhí ann.”

Léim sí síos arís agus bhí cóisír mhór acu.

An Deireadh.

Animal Image: