An Babhla Caillte le Barbara

Age 10 Co. Chorcaí

Lá amháin bhí mé féin, mo dheirfiúr Méabh agus mo chat Oreo istigh sa seomra bia chun bia a fháil d’Oreo. Ar dtús, fuair mé bia fliuch di ón gcuisneoir. Fuair Méabh a bia tirim ón gcuntar. Ní raibh ach rud amháin fágtha…a babhla beag liath. Chuaigh mé chun an babhla a fháil ach ní raibh sé ann! Bhí mo chroí i mo bhéal…cá raibh an babhla.

“A Bharbara, brostaigh ort! Tá Oreo bocht stiúgtha leis an ocras. Ní féidir léi ithe gan babhla,” a dúirt Méabh ón seomra bia. Tar éis nóiméad, tháinig sí isteach.

“Caithfidh mé é a dhéanamh mé féin!” Ag an bpointe sin chonaic sí nach raibh aon phláta ann.

“Ó mo Dhia!,” a dúirt sí . “Cá bhfuil babhla Oreo?” D’fhéachamar i ngach áit ach ní raibh an babhla in aon áit. Ní raibh sé istigh sa chuisneoir, faoin bpianó nó faoin mbord fiú! D’fhéachamar agus d’fhéachamar ach ní raibh sé in aon áit.

Tar éis tamaill stopamar…chonaic mé rud éigin. Ba bheag nár thit mé as mo sheasamh! Bhí éan ina luí sa bhabhla agus bhí a gearrcaigh beaga ag spraoi agus ag léim ar fud na háite. “Méabh, Oreo, tar anseo!” a bhéic mé. Rith Méabh agus Oreo isteach ar nós na gaoithe.

“O bhó go deo!” a dúirt Méabh. “Cad a dhéanfaimid leo?”

“Oreo, Méabh, tá smaoineamh agam,” a dúirt mé leo. Chuireas cogar ina gcluasa agus thosaíomar ag obair. Níor stopamar go dtí go raibh sé críochnaithe. Rinneamar nead álainn dóibh. Chuir mé gearrcach amháin isteach sa nead nua. Rinne Méabh an rud céanna agus chuir Oreo ceann isteach freisin…gan é a ithe!!! Bhí nead álainn, compordach acu déanta as cipíní adhmaid. Chuireamar é sa ghairdín. Ar deireadh fuair Oreo béile blasta ina babhla ceart!!

Animal Image: