Séamas sa Spidéal

Scoil Éinne, An Spidéal, Co. na Gaillimhe Rang a 4, Fighting Words Chonamara, 22/4/2021

Lá amháin fadó, bhí fathach ann agus Séamas an t-ainm a bhí air. Bhí Séamas mór agus go deas.

Bhí sé bocht, agus bhí sé cliste. Ba é mian a chroí airgead a fháil.

Bhí Séamas ar a bhealach as Gaillimh ag dul go dtí An Spidéal mar bhí sé ag iarraidh iasc a dhíol.

Nuair a shroich sé An Spidéal, chuaigh sé síos go dtí an tSean-Chéibh. Chuaigh sé ag iascaireacht ón gCéibh.

Bhí Joe an tAbhac ag snámh agus rug Séamas air lena shlat iascaigh.

Cheap Séamas go raibh iasc mór millteach faighte aige!

Dúirt Joe, “Ní iasc mise! Scaoil liom!”

“Tá brón orm,” a dúirt Séamas, “cheap mé gur iasc a bhí ionat.”

Scaoil Séamas le Joe agus chuir sé in aithne é féin.

“Is mise Séamas an Fathach. Cén t-ainm atá ortsa? An bhfuil tú gortaithe?”

“Is mise Joe. Níl mé róghortaithe. Cén fáth a bhfuil tú ag iascaireacht?”

“Tá mé ag iarraidh na héisc a dhíol le hairgead a fháil.”

“An bhfuil tú ag iarraidh dul ag snámh in éineacht liom?” a dúirt Joe.

“Níl, tá faitíos orm roimh an uisce,” a d’fhreagair Séamas.

Léim Joe síos san uisce arís agus rug sé ar ghliomach agus ar chúpla iasc.

Chaith sé an gliomach agus na héisc suas ar an gcéibh...