Na Trí Amigo

Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg, Inis, Rang a 4, Co. an Chláir Fighting Words Chonamara

Lá amháin ar an bhfeirm bhí Porky an mhuc ag iarraidh dul in áit éigin chun spraoi.

Tháinig an feirmeoir le heilifint.

Babaí eilifint a bhí inti agus bhí sí beag agus corcra.

Cheap Porky go dtaitneodh an eilifint níos fearr leis an bhfeirmeoir ná é féin.

Níor mhaith le Porky an eilifint agus bhí sé ag iarraidh uirthi imeacht.

Ansin d’éalaigh na sicíní amach as an gcró agus thosaigh ceann amháin acu ag troid le Porky.

Tháinig an feirmeoir amach agus chuir sé na sicíní ar ais sa chró ach bhí ceann amháin in easnamh.

Ba é Jimí an sicín a bhí in easnamh!

Bhí eagla an domhain ar Phorky anois.

Ansin bhí plean ag Porky go rachadh sé féin, Jimí an sicín agus Ellie an eilifint go dtí an spás.

Smaoinigh sé ar an scannán Dumbo agus theastaigh uaidh dul go dtí an spás le hEllie.

Téann sé go dtí Ellie agus cuireann sé ceist uirthi, “An dteastaíonn uait dul go dtí an spás?”

“Cén chaoi a dtiocfaimid ann?” a d’fhiafraigh Ellie …