Míol Mór Inis Oirr

Scoil Chaomháin, Inis Oirr, Co. na Gaillimhe, Rang: 3,4,5,6, Fighting Words Chonamara, 01/06/2021

Bhí Philip an míol mór ag iarraidh dul ar an talamh ach bhí sé san uisce.

Bhí Pedro an portán ar an talamh. Chonaic Pedro go raibh Philip an-bhrónach agus bhí sé ag iarraidh cúnamh a thabhairt dó.

Lá amháin d’fhiafraigh Pedro do Philip cén fáth a raibh sé chomh brónach.

“Tá mé brónach mar gheall nach bhfuil mé in ann dul ar an talamh,” a dúirt Philip.

“Ach ní théann míolta móra ar an talamh, fanann siad san uisce,” a d’fhreagair Pedro.

“Níl mise ag iarraidh fanacht san uisce mar tá an iomarca plaistigh ann,” a dúirt Philip. “Níl sé ró-mhaith ar an talamh ach an oiread,” a d’fhreagair Pedro.

Dúirt Philip ar ais le Pedro, “Níl sé sin ceart, chuile lá feiceann mise daoine ag spraoi thuas ar an talamh!”

”Ach má théann tú ar an talamh,” a dúirt Pedro, “beidh tú sáinnithe ann.”

Feiceann Philip na páistí as Scoil Chaomháin agus feiceann na páistí Philip amach tríd an bhfuinneog. Nuair a bhíonn na páistí amuigh ag am sosa, deireann siad, “Cén fáth go mbeadh míol mór chomh gar sin don oileán..?”