Eachtraí Pog Kitten agus Pog Dog

Gaelscoil Dhroichead na Banndan, Cloch Mhic Shíomóin, Droichead na Banndan, Co. Chorcaí. Rang a 4, Fighting Words Chonamara

Go tobann, dhúisigh Pog Kitten ar an leaba. Ansin rolláil sí amach as an leaba. Rith sí go dtí an chistin.

Bhí sceitimíní an domhain uirthi mar bhí sí ag dul ag cóisir Fred an Fish Finger.

Ansin chonaic sí go raibh cúcamair aici don bhricfeasta.

D’oscail sí an fhuinneog agus chaith sí iad go dtí gairdín na gcomharsana.

Thit na cúcamair ar cheann na gcomharsana agus bhí sí i dtrioblóid.

D’oscail sí an doras, rith sí síos an bóthar go dtí cóisir Fred an Fish Finger.

Fad is a bhí sí ag rith tháinig Pog Dog amach.

Bhí na cúcamair ag Pog Dog agus chaith sé uirthi iad.

Ansin bhí an bheirt acu ag rith ar nós na gaoithe.

“Táim chun breith ort,” a dúirt Pog Dog.

“Cad a tharlóidh má bheireann tú orm?” a dúirt Pog Kitten…