Droch lá ag Mr Mc Conkey

Rang a 2, Scoil Mhic Dara, An Cheathrú Rua, 22/11/19

Uair amháin bhí fear ann a bhí an-an-an-an-chantalach agus ba Mr Mc Conkey an t-ainm a bhí air.

Bhí sé ina chónaí i Poop Land lena chara Mr Broim.

Bhí daoine ann ag canadh, “Fáilte go Poop Land, Poop Land, Poop Land!” Bhí madra beag acu agus an t-ainm a bhí air ná Cac Madra.

Bhí Mr Broim agus Mr Mc Conkey ag caint lena chéile.

Dúirt Mr Broim, “Tá asal mór millteach taobh thiar díot!” Bhreathnaigh Mr Mc Conkey taobh thiar dó agus scread sé, “Aaaah!!!!” Thosaigh an madra ag tafann, ‘Bhuf, Bhuf’.

Rith Mr Mc Conkey agus bhuail sé isteach in aghaidh an bhalla...