Conamara Stories

Sióg na Coille

Cúrsa Samhraidh 3 COGG, Fighting Words Chonamara, 2/7/2021

Bhí an áit dubh dorcha agus bhí Molly bocht ina haonar.

Níor thaitin an dorchadas le Molly.

Bhí torann aisteach le cloisteáil, bhí sí fuar agus bhí imní uirthi.

Eachtraí Pog Kitten agus Pog Dog

Gaelscoil Dhroichead na Banndan, Cloch Mhic Shíomóin, Droichead na Banndan, Co. Chorcaí. Rang a 4, Fighting Words Chonamara

Go tobann, dhúisigh Pog Kitten ar an leaba. Ansin rolláil sí amach as an leaba. Rith sí go dtí an chistin.

Bhí sceitimíní an domhain uirthi mar bhí sí ag dul ag cóisir Fred an Fish Finger.

Ansin chonaic sí go raibh cúcamair aici don bhricfeasta.

Díoltas Chruella

Scoil Rónáin, An Trá Bháin, Leitirmóir, Co. na Gaillimhe, Ranganna 3-6, Fighting Words Chonamara

Is mise Cian an husky agus tá mé ag cuardach mo chlann. Lá amháin, thóg Cruella de Vil mo chlann.

Bhí mé brónach, bhí mo chroí briste.

Níl a fhios agam cá ndeachaigh siad ach bhí mé ag dul iad a fháil ar ais.

Míol Mór Inis Oirr

Scoil Chaomháin, Inis Oirr, Co. na Gaillimhe, Rang: 3,4,5,6, Fighting Words Chonamara, 01/06/2021

Bhí Philip an míol mór ag iarraidh dul ar an talamh ach bhí sé san uisce.

Bhí Pedro an portán ar an talamh. Chonaic Pedro go raibh Philip an-bhrónach agus bhí sé ag iarraidh cúnamh a thabhairt dó.

Lá amháin d’fhiafraigh Pedro do Philip cén fáth a raibh sé chomh brónach.

Eachtra mór Joe agus Cracker

St Patricks NS, Chapelizod, Rang a 4, Fighting Words Chonamara

An t-earrach a bhí ann. Bhí sé a hocht a chlog ar maidin agus ní maith le Joe an t-earrach.

Nuair a bhí sé ina dhuine fuair sé bás san earrach. Bhí sé fós sa leaba ag féachaint amach an fhuinneog.

Go tobann, cheap sé go bhfhaca sé a chara Cracker ag eitilt trasna na fuinneoige.

Ruaraí Clifford

Scoil Dhún Chaoin, Co. Chiarraí, Ranganna 3-6, FightingWOrds Chonamara, 19 Bealtaine 2021

An bhliain ná 2099. Agus is róbot é Ruaraí. Maireann Ruaraí ar bharr chnoic.

Bhí Ruaraí ina thigh ag ithe croissant lena chara Louis an francach Francach.

Bhí Louis an francach Francach saibhir.

An Banana Scanrúil

Gaelscoil Mhic Aodha, Bóthar Mhelita, Cill Dara, Rang a 4, Fighting WOrds Chonamara, 7 Bealtaine 2021

Lá amháin bhí Jonathan agus Bella ag déanamh obair bhaile ag teach Jonathan. Is buachaill óg é Jonathan atá aon bhliain déag.

Bhí sé ag ithe doughnut le Bella. Is í Bella a chara is fearr. Tá aithne acu ar a chéile ó bhí siad cúig bliana d’aois.

“Tá na doughnuts seo an-deas, cá bhfuair tú iad?” a dúirt Bella.

Na Trí Amigo

Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg, Inis, Rang a 4, Co. an Chláir Fighting Words Chonamara

Lá amháin ar an bhfeirm bhí Porky an mhuc ag iarraidh dul in áit éigin chun spraoi.

Tháinig an feirmeoir le heilifint. Babaí eilifint a bhí inti agus bhí sí beag agus corcra.

Cheap Porky go dtaitneodh an eilifint níos fearr leis an bhfeirmeoir ná é féin.

Séamas sa Spidéal

Scoil Éinne, An Spidéal, Co. na Gaillimhe Rang a 4, Fighting Words Chonamara, 22/4/2021

Lá amháin fadó, bhí fathach ann agus Séamas an t-ainm a bhí air. Bhí Séamas mór agus go deas.

Bhí sé bocht, agus bhí sé cliste. Ba é mian a chroí airgead a fháil.

Bhí Séamas ar a bhealach as Gaillimh ag dul go dtí An Spidéal mar bhí sé ag iarraidh iasc a dhíol.

An Turas chuig Saibhreas

Gaelscoil na Mí, Cill Dhéagláin, Co. na Mí, Rang a 4, 21/4/2021

Sa bhliain 1960 in Éirinn, bhí buachaill bó ann darbh ainm Jim.

Bhí Jim 25 bliain d’aois agus bhí sé sa siopa ag ceannach bróga agus hata nua mar ní raibh aige ach bríste. Bhí sé bocht.

Bhí sé ag taisteal gach áit ag lorg oibre mar bhí airgead ag teastáil uaidh.

An Bleachtaire

Gaelscoil na Mí, Cill Dhéagláin, Co. na Mí Rang a 2 agus Rang a 3, Fighting Words Chonamara, 15/04/2021

Lá amháin bhí Jones ag iarraidh dul go dtí an Zero Point, ach ní raibh an gunna aige le dul tríd an tairseach.

Bhí air dúshláin a dhéanamh chun an gunna a fháil.

Dúshlán a haon: Caithfidh sé Mythic an gunna a fháil agus é a chur in áit éigin.

Callie agus Lola

Gaelscoil na Mí, Cill Dhéagláin, Co. na Mí Rang a Trí, Fighting Words Chonamara, 14 Aibreán 2021

Lá amháin, bhí Callie an Cat ag siúl ar an gcosán agus chonaic sí Bob an Husky. Thosaigh sí ag rith ó Bhob an Husky. Chonaic sí bosca bruscair agus léim sí isteach ann.

Bhí cat eile sa bhosca bruscair - cat fiáin a bhí ann. Níor mhaith leis go raibh Callie istigh ina bhosca bruscair.

Dúirt sé, “Téigh amach as mo bhosca bruscair.”

Kai agus Liam an Liopard

Scoil Sailearna, Indreabhán, Rang a 2, Fighting Words Chonamara, 12 Márta 2021

Bhí buachaill amháin ann agus an t-ainm a bhí air ná Kai. Ní raibh sé ag iarraidh tada sa domhan ach Xbox.

Bhí sé scanraithe roimh nathracha nimhe. Is breá leis liopard, mar tá cara liopard aige.

Ach lá amháin, chuaigh sé go dtí Siopa na nAinmhithe le haghaidh liopard eile a fháil dá chara Liam liopard.

Frog McFrog, an gadaí beag

Scoil Sailearna, Indreabhán, Co. na Gaillimhe. Rang a 3, Fighting Words Chonamara, 11/03/21

Lá amháin sa tSín, i dteach bambú Leamhnachaín chonaic Leamhnachaín go raibh Frog McFrog ag an doras.

Chuaigh Leamhnachaín i bhfolach thuas san áiléar. Bhí Fionn an pterodactyl ag eitilt thuas san áiléar, bhris sé na soilse agus léim Wolfie an Husky ar Fhionn.

Fuair Leamhnachaín gunna beag ach d’ith Frog McFrog é agus thosaigh siad ag troid.

An Lá a bhí ag Judy agus Jeaic

Scoil Sailearna, Indreabhán, Co. na Gaillimhe, Rang a 4, Fighting Words Chonamara, 10/03/21

Lá amháin deas bhí bó sa ngarraí. Bhí an bhó ag ithe féir. Judy an t-ainm a bhí uirthi. Ní raibh sí sásta mar ní raibh aon chairde aici..

Ach lá amháin chonaic Judy, Jeaic an luch sa ngarraí. Tháinig an feirmeoir le bia agus bata aige.

Dúirt Judy le Jeaic dul agus cleas a imirt ar an bhfeirmeoir mar ní raibh an feirmeoir chomh deas sin!

An Fear a bhí ar Iarraidh

Scoil Mhuire, Mount Sackville, Séipéal Íosáid, Baile Átha Cliath, Rang a Cúig, Fighting Words Chonamara, 26 Feabhra 2021

Is mise Florence. Tá mé dhá bhliain déag d’aois. Tá gruaig dhonn, fhada orm agus tá súile gorma agam freisin.

Tá comhlacht bleachtaireachta agam féin agus ag mo chara Ella.

Is rún é mar níl muid ag iarraidh go mbeidh a fhios ag ár dtuismitheoirí faoi.

‘An Rás don Chnámh’

Scoil Sailearna, Indreabhán, Co. na Gaillimhe, Rang a 5, Fighting Words Chionamara, 24/02/2021

Bhí Cóilín an madra ag siúl síos an bóthar i bhFásach an Sahara. Dhúisigh sé i lár na hoíche. Ghortaigh sé é féin ar chactas.

Bhí sé ag siúl agus chonaic sé Clochín le cnámh ina bhéal aige. Thosaigh Clochín ag ritheacht sall ag Cóilín agus é ag tafann.

Thosaigh Cóilín ag croitheadh nuair a chonaic sé Clochín.

Mohammad agus an Superbowl

Scoil Sailearna, Indreabhán, Co. na Gaillimhe, Rang 6, Fighting Words Chonamara, 12/2/2021

Lá amháin, bhí fear mór ann darbh ainm Mohammad. Ba fhear é a bhí ceithre throigh agus dhá orlach ar airde.

Bhí go leor cairde aige. Bhí sé ina chónaí istigh i bpoll.

An cara is fearr a bhí aige ná Geoffrey, ach ní raibh Geoffrey cairdiúil leis (mar go raibh matáin níos mó ag Mohammed ná a bhí aige féin.)

Na madraí a chuaigh amú

Scoil Náisiúnta Thír an Fhia, Leitirmóir, Co. na Gaillimhe, Rang a 4, Fighting Words Chonamara, 10/02/21

Bhí Leonardo ag fáil réidh le haghaidh scannán a dhéanamh agus tháinig draíodóir agus d’athraigh sé isteach ina mhadra é.

Nuair a d’athraigh sé isteach ina mhadra é bhí sé scanraithe faoi na billí a bhí aige agus nuair a chuaigh sé suas ar an stáitse rith sé síos.

Eachtra Spoke agus Ali

Scoil Shéamais Naofa, Bearna, Co. na Gaillimhe, Rang 3 & 4, Fighting Words Chonamara, 05/02/21

Chuaigh Ali an Cailín Beag agus Spoke an Madra go dtí an choill. An geimhreadh a bhí ann.

Bhí Ali agus Spoke ag iarraidh clann. Bhí sé an-fhuar sa gcoill. Nuair a bhí siad ag siúl sa gcoill, chonaic siad fear darb ainm Big Bill.

Bhí páirtnéir ag Big Bill agus Jim an Pea an t-ainm a bhí air.

An oíche scanrúil

Scoil Náisiúnta Thír an Fhia, Leitir Móir, Co. na Gaillimhe, Rang 5, Fighting Words Chonamara, 27/1/2021

Bhí madra ann agus Jason an t-ainm a bhí air. Fuair cailín beag é le haghaidh a breithlá.

Rachel an t-ainm a bhí ar an gcailín. Fuair Rachel Jason ón bpóna. 

An lá a thóg máthair Rachel an madra abhaile, bhí stoirm mhór ann le lasracha.

Johnny agus Cóilín

Scoil Náisiúnta Thír an Fhia, Leitir Móir, Co. na Gaillimhe, Rang 6, Fighting Words Chonamara, 21/1/2021

Is as an bplainéad Neplún é Johnny. An t-ainm ceart atá ar Johnny ná Johnny Chóilín Mhaidhc Peaitín Pheaits.

Tá gruaig ghorm air agus tá craiceann oráiste aige. Ta Johnny 20 bliain d’aois.

Is plainéad beag é Neplún agus tá poill air. Tá 120 teanga ann.

Cairde

Scoil Náisiúnta Thír an Fhia, Leitir Móir,, Co. na Gaillimhe, Rang 1,2,3, Fighting Words Chonamara, 17/12/2020

Lá amháin bhí asal ann agus Dan an t-ainm a bhí air. 

Bhí an lá go hálainn. Níl aon chara ag Dan. 

Bhí Dan brónach agus ní raibh sé sásta.

Humphrey agus an Cháis

Scoil Náisiúnta na bhForbacha, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe, Rang a 5, Fighting Words Chonamara, 26/11/2020

Tráthnóna Dé Sathairn a bhí ann. Dhúisigh Humphrey an hamstar ar a naoi a chlog an mhaidin sin.

Tháinig nathair isteach an fhuinneog agus ba bheag nár ith sé Humphrey. 

Peata duine de na comharsana a bhí ann, a bhí imithe ar strae. 

Eoin, an Bhó agus an Madra

S.N. Colmcille, Leitir Móir, Co. na Gaillimhe, Rang: 3, 4, 5, 6, Fighting Words Chonamara, 25/11/2020

Bhí chuile dhuine ag piocadh ar Eoin – bhí siad ag rá go raibh sé ró-óg le dul suas ar bharr Mount Everest. 

Ní raibh sé sásta go raibh chuile dhuine ag rá go raibh sé ró-óg. 

Bhí sé ag iarraidh dul suas ann le taispeáint go raibh na daoine sin mícheart. 

Mary an cangarú agus Big Kev an turtar

Scoil Shéamais Naofa, Bearna, Co. na Gaillimhe, Rang a 2, Fighting Words Chonamara, 19/11/2020

Bhí Big Kev an turtar agus Mary an cangarú ag súgradh. D’imigh siad leo ansin le huachtar reoite a fháil.

Go tobann, thit an t-uachtar reoite.

Tháinig luchóg agus thosaigh sé ag ithe an uachtar reoite ón talamh! Thosaigh Mary ag screadaíl.

An Dá Jonathon

Scoil na hAirde Móire​, An Aird Mhór​, Carna​, Co. na Gaillimhe​, Fighting Words Chonamara, 6/3/2020

Lá amháin, bhí siorc mór bán ann darbh ainm Jonathon. 

Bhí sé i gcónaí ag iarraidh dul ag imirt gailf, ach bhí faitíos air roimh éisc beaga bídeacha agus bhíodar ina gcónaí ar an gcúrsa gailf.

Ní raibh an oiread sin cairde ag Jonathon mar bhí faitíos air rompu.

BOB AGUS STINKY OH OH

Scoil na bhForbacha​, Na Forbacha, Rang a 5, Co. na Gaillimhe​, Fighting Words Chonamara, 28/2/2020

Lá amhain bhí Bob agus Stinky Oh Oh (is moncaí gorm é Stinky Oh Oh le caipín le liathán air) i North Korea ag dul go dtí an ProAm. 

Gamer nua a bhí i mBob agus ní raibh sé ag ProAm cheana. 

Bhí faitíos ar roimh aer úr, mar sin bhí sé i mboilgeog mhór.

Liam agus Biwwy

Scoil Naomh Pádraig​, An Chloch Bhreac​, An Fhairce​, Co. na Gaillimhe​, Rang 3, 4, 5, 6, Fighting Words Chonamara, 13/2/2020

Uair amháin fadó sa gcoill dhraíochta, bhí leipreachán ina chónaí i dteach crainn. 

Liam an t-ainm a bhí air. Bhí draíocht aige. Bhí gruaig rua air agus bhí hata mór glas air a bhí rómhór dá cheann. 

Bhí culaith ghlas air agus bróga móra dubha le búclaí óir agus bhí siad casta suas ag a mbarr.

Rú Amú

Scoil na hAirde Thiar​, An Aird Thiar, Carna​, Rang 3,4,5,6, Co. na Gaillimhe​ Fighting Words Chonamara, 7/2/2020

Lá amháin, bhí an ghrian ag scoilteadh na gcloch. 

Bhí Toby ag spraoi le Rú an coinín. 

Tháinig Tintreach an gadhar agus thóg sé Rú.

Tiuc Tiuc, Peadar agus an Ribena Frusion

Scoil Naomh Ciarán, Cill Chiaráin​, Co. na Gaillimhe. Rang 3,5,6, Fighting Words Chonamara, 31/01/2020

Lá amháin bhí Rory amuigh ag traenáil ar an Astro i gCill Chiaráin. 

Theastaigh uaidh Craobh na hÉireann a bhuachaint le Gaillimh agus bhí sé ag traenáil chuile lá le cúpla seachtain anuas.

Bhuaigh Deaide Rory Craobh na hÉireann in aghaidh Chill Chainnigh sa mbliain 1972.

Peethur an Turtair

Rang a 4, Scoil Mhic Dara​, An Cheathrú Rua​, Co. na Gaillimhe​, Fighting Words Chonamara, 24/01/2020

‘Sé Peethur an Turtair méara St. Peethursburg. ‘Sé Johnny an madra an cara is fearr atá aige.

Bhí Peethur ag iarraidh dul ar laethanta saoire go Hawaii agus dul faoin uisce mar go bhfuil uisce deas te ann.

Is alsation é Johnny agus ní ligeann sé Peethur as a amharc.

Páidí agus na Pickles

Rang 3,5,6, Scoil Cholmáin, Muigh-Inis, Carna​, Co. na Gaillimhe, Fighting Words Chonamara, 21 Eanáir​ 2020.

Lá amháin, bhí Danny agus Páidí ag spraoi i gcistineach Danny. Bhí siad ag iarraidh ‘slime’ a dhéanamh. 

Chuir siad bainne isteach ann in áit gliú agus rinne siad praiseach den áit.

Chuala siad Mamaí ag teacht anuas an staighre. 

Troid faoi Eilifint

Rang a 6 Scoil Éinne​, An Spidéal​, Fighting Words Chonamara

Bhí Stanley an béar ina luí ar leaba ghréine i Jamaica, ag cuimhneamh ar Jessica an t-eilifint. Bhí sé ag iarraidh Jessica a ghoid ó Phat.

Ansin tháinig Pat isteach agus bhí sé trína chéile, mar bhí Daidí Jessica ag teacht le haghaidh an dinnéir.

Bhí Pat ag iarraidh ceist a chur ar athair Jessica an mbeadh cead aige Jessica a phósadh. Bhí sé trína chéile mar nach raibh a fhios aige cén chaoi le dinnéar ceart a dhéanamh.

Rasher Man agus an turas go Lanzarote

Rang a 3,4,5,6, Scoil Mhuire, Carna​, Fighting Words Chonamara, 16/01/2020

Maidin amháin chuaigh Rasher Man amach ag siúl. Bhí sé sásta mar go raibh an lá an-fhuar. 

Bhí sé le castáil lena chara Wedgie Man i Pascal’s le haghaidh bricfeasta. 

Nuair a bhí an bricfeasta ite acu, d’iarr Wedgie Man ar Rasher Man an raibh sé ag iarraidh dul go Lanzarote in éineacht leis ar laethanta saoire.

Droch lá ag Mr Mc Conkey

Rang a 2, Scoil Mhic Dara, An Cheathrú Rua, 22/11/19

Uair amháin bhí fear ann a bhí an-an-an-an-chantalach agus ba Mr Mc Conkey an t-ainm a bhí air. 

Bhí sé ina chónaí i Poop Land lena chara Mr Broim. 

Bhí daoine ann ag canadh, “Fáilte go Poop Land, Poop Land, Poop Land!” Bhí madra beag acu agus an t-ainm a bhí air ná Cac Madra. 

Fiachra agus Seáinín

Scoil Náisiúnta Bhriocáin, An Gort Mór, Ros Muc, Rang 3,4,5,6, Co. na Gaillimhe, 25 Deireadh Fómhair 2019

Tús an tséasúir cispheile a bhí ann. Bhí Fiachra agus Seánín Dána ag imirt cispheile i gclós na scoile. Dúirt Seánín le Fiachra, “Gabh isteach sa scoil ar fhaitíos go mbéarfaí orainn, níl cead againn a bheith anseo!”

Dúirt Fiachra, “Caithfidh mé imeacht, is gearr go mbeidh mo Mhama réidh ag siopadóireacht Tigh Mháille.”