Coinnín na Cásca agus an Sionnach Gránna

Scoil Sailearna, Indreabhán, Co. na Gaillimhe, Rang a hAon, Fighting Words Chonamara, 26 Márta 2021

Bhí Coinnín na Cásca ag cur uibheacha i bhfolach agus tháinig duine éigin agus chonaic siad é.

Thriail sé dul i bhfolach sa gcaoi nach bhfeicfeadh siad é, ach bhí sé ródheireanach.

Biongó an madra mór a bhí ann.

“Scanraigh tú mé!” a dúirt Coinnín na Cásca.

“Tá brón orm, níor cheap mé gur tusa a bhí ann.”

“Ná déan arís é! Ach tá sé ceart go leor.”

Chonaic Coinnín na Cásca an sionnach agus rith sé abhaile!

Ansin chuaigh sé amach arís agus chuir sé na huibheacha ar ais.

Tháinig sionnach eile agus sciob sé na huibheacha…