Cat Mhamó agus an Tréidlia Tinn

Fighting Words, Féile Liteartha Chorcha Dhuibhne, 13.11.2021

Lá amháin bhí Mamó ag tabhairt a lán bia de na cait. Thug Mamó an iomad bia de na cait.

Bhí cat amháin gur mhaith léi, a bhí an-an-mhór. Cat Beag an t-ainm a bhí air.

Lá amháin tháinig tréidlia chun féachaint ar na cait ach ní raibh Mamó ag iarraidh go bhfeicfeadh aon duine na cait agus mar sin dhún sí an doras ar chos an tréidlia.

Léim Mícheál anuas den díon agus thug sé cic don tréidlia agus thosaigh an tréidlia ag gol.

Bhí sé gléasta ar nós Ninja Daidí na Nollag agus bhí mála mór dubh ina lámh aige.

Cheap Mícheál gurb í an tréidlia Mamó ach níorbh í, a dheirfiúir Siobhán a bhí ann!

Bhí Mícheál chomh trom sin gur thit sé anuas ar Shiobhán nuair a léim sé den díon.

Níor aithne Siobhán é mar gur bhuail sé sa cheann í. Rinne sí dearmad gurbh é a deartháir a bhí ann!

Dúirt Siobhán, “Cén fáth a dhein tú é sin?” agus thug sí cic thar n-ais dó.

“Cén fáth ar dhein tusa é sin?!” agus thug sé cic thar n-ais di arís!

Tháinig Mamó amach agus dúirt sí, “Stopaigí ag déanamh torainn mar caithfidh mé mo chait a chur a chodladh!”

Dúirt Mamó, “Cén fáth a bhfuil tusa anseo?” le Mícheál, mar an chéad uair a d’oscail sí an doras, ní raibh ann ach an tréidlia.

Áit bheag a bhí ann agus bhí aithne ag gach duine ar gach duine eile.

D’aithin Mamó Mícheál mar bhí sé ag triail na cait a ghoid mar gur theastaigh a lán airgid uaidh mar go raibh sé ag iarraidh dul go Mars.

Ghlaoigh Mamó ar na Gardaí…