An Bleachtaire

Gaelscoil na Mí, Cill Dhéagláin, Co. na Mí Rang a 2 agus Rang a 3, Fighting Words Chonamara, 15/04/2021

Lá amháin bhí Jones ag iarraidh dul go dtí an Zero Point, ach ní raibh an gunna aige le dul tríd an tairseach.

Bhí air dúshláin a dhéanamh chun an gunna a fháil.

Dúshlán a haon: Caithfidh sé Mythic an gunna a fháil agus é a chur in áit éigin.

Dúshlán a dó: Caithfidh sé dul chuig áit le píosaí beaga den ghunna tairsí a fháil agus é a chur le chéile.

Dúshlán a trí: Caithfidh sé cara nua a fháil.

Ansin, nuair a bhí sé ag dul abhaile chonaic sé Raz agus d’iarr sé air ar mhaith leis a bheith mar chara aige agus dúirt sé gur mhaith.

Chabhraigh Raz le Jones na dúshláin a dhéanamh.

Chuaigh siad go dtí an Spire-túr ard, leis na píosaí den ghunna a chur le chéile…