Tigerman, an Tíogar Láidir

Image
Tigerman, an Tíogar Láidir

Scoil Santain, Tamhlacht, Baile Átha Cliath, Rang a 2,  Fighting Words na Gaeilge, 25 Samhain 2022

Bhí Tigerman ar scoil san Afraic. Bhí a chara is fearr, Lionman, ina shuí in aice leis agus bhí an múinteoir ag tabhairt amach dóibh mar go raibh siad ag caint i mBéarla.

“Beidh cárta buí ag dul abhaile!” a dúirt an múinteoir go crosta.

“Níl tú go deas, a mhúinteoir!” arsa Lionman.

“Anois, tá cárta dearg agat!” a dúirt an múinteoir.

Bhí orthu dul suas go dtí oifig an phríomhoide.

Dúirt siad leis an bpríomhoide nach raibh sé go deas agus ansin thug an príomhoide cárta bán dóibh.

Image
Tigerman, an Tíogar Láidir

Bhí orthu teacht ar scoil ar an Satharn agus ar an Domhnach ach níor tháinig siad. Chuaigh siad go dtí an giom. Bhí siad ag fáil níos láidre. Chonaic siad an múinteoir agus iad ar an mbealach abhaile ón giom.

Nuair a tháinig siad ar ais ar scoil ar an Luan, dúirt an múinteoir, “Má leanann sibh ar aghaidh leis an iompar agus leis an mBéarla, beidh cárta dearg eile agaibh!”

Tá Tigerman agus Lionman ar fionraí anois don chuid eile den bhliain…